• Uitgespookt
  Category
  Prototype
  Team info

  info Mette dHond

  info Rianne Gerrits

  Recent votes
  This candidate has already been eliminated

  Uitgespookt

  The challenge

  NL Kinderen kunnen een wilde fantasie hebben. Vaak is dit heel leuk en zorgt het voor veel creativiteit, maar dit heeft zeker ook een keerzijde. Uit een studie, gehouden onder 172 Nederlandse schoolkinderen bleek dat maar liefst 73,3% van de kinderen wel eens last heeft van angsten voor het slapen gaan. Dit zorgt niet alleen voor een slechte nachtrust, en daardoor een minder goed functioneren van uw kind, maar ook het proces van het naar bed brengen wordt moeilijk en emotioneel. Voor deze kinderen hebben wij, in samenwerking met het Cube design museum, Uitgespookt ontwikkeld. ENG Children can have a wild imagination. Often this can be a lot of fun, but it can also have it downsides. A study done with 172 young children in the Netherlands shows that 73,3% of these children has experienced fears before going to bed. This is not only the cause of a bad night’s rest, and therefore a lessened functioning of your child, but also going to bed becomes a difficult and emotional process. For these children we developed, in collaboration with Cube design museum, ‘Uitgespookt’.

  The solution

  NL Uitgespookt is een DIY toolkit met een sprookjesachtige ondertoon. De kit helpt Nederlandse kinderen tussen de 4 en 10 jaar om samen met hun ouders irreële angsten te overwinnen voor het slapen gaan. Uitgespookt helpt met het creëren van een veilige plek voor kinderen, waarin er aandacht wordt besteed aan hun angsten doordat ze de interactie aangaan met u als ouder. Hierdoor kunnen ouders hun kinderen helpen in een situatie waarin u zich normaal gesproken misschien machteloos zou voelen. Deze toolkit bestaat uit verschillende onderdelen: · Magische ingrediënten · Een tover-spray fles · Verhalenboek · Receptenboek · Een toelichting voor ouders Alle ingrediënten van Uitgespookt zijn gekoppeld aan een karaktereigenschap die je nodig hebt om angsten te overwinnen. In het verhalenboek wordt deze eigenschap beschreven, evenals de oorsprong van het ‘magische’ ingrediënt. Door de ingrediënten te selecteren wordt het kind zich bewust welke eigenschappen er nodig zijn om hun angsten te overwinnen. Voor de ouders is dit een manier om met hun kind te praten. U stapt namelijk makkelijk in de wereld van het kind, omdat Uitgespookt in de taal van het kind is geschreven. Overwin je angsten samen met de magische wereld van Uitgespookt! ENG Uitgespookt is a DIY toolkit that is partly based on fairy tales. The kit helps Dutch children between the age of 4 and 10 to overcome imaginary fears they might have before going to bed, together with their parents. Uitgespookt helps creating a safe space where children and parents focus on conquering the fears together through interaction. This enables parents to help their children in a difficult situation, instead of feeling powerless. The toolkit consists of the following elements: · Magical ingredients · A bottle for the magic spray · A storybook · A recipe book · A parental guide All the ingredients of Uitgespookt are linked to characteristics a child might need to overcome their fears. The storybook describes both these characteristics and the origins of the magical ingredients. By selecting the needed ingredients the child has to think about the needed characteristics to overcome their fears. It is easier to enter the world of your child, because Uitgespookt is written in their language. Conquer your fears together with the magical world of Uitgespookt!

  Photos
  Video's
  No videos yet

  This project is being coached by