• privacy


  Privacy Policy

   

  1. Inleiding

  Soapbox BV (hierna te noemen “Soapbox”, “wij” of “ons”) streeft er naar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is. Respect voor de privacy van degenen die van onze diensten gebruikmaken en een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is een belangrijk onderdeel van en voor de betrouwbaarheid van onze onderneming. Wij willen transparant zijn in de wijze waarop wij, als verantwoordelijke, omgaan met de verwerking van, door een gebruiker (hierna tevens te noemen “Gebruiker”, “jij”of “jouw”) aan ons ter beschikking gestelde, persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wordt dit nader toegelicht. Soapbox zal de toepasselijke regels op het gebied van privacy naleven, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en overige privacywet- en regelgeving.

   

  Soapbox is gevestigd en kantoorhoudende aan Boschstraat 21, 6211 AS Maastricht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 54104688.


  2. TU/e Contest

  “TU/e Contest” is een format van Soapbox BV.

   

  De TU/e Contest is een online platform waar studenten mee kunnen doen aan de TU/e Contest door een account aan te maken en hun idee in te zenden. Deze zal openbaar worden getoond op het platform.


  3. Persoonsgegevens en wijze van verzameling

  In het kader van onze dienstverlening worden door en over de Gebruiker ter beschikking gestelde persoonsgegevens verzameld en vastgelegd. Onder deze persoonsgegevens vallen onder meer: volledige naam, nationaliteit, studierichting, foto’s/video’s van natuurlijke personen, (mobiele) telefoonnummers, e-mailadressen en optioneel een CV.

   

  Wij zullen niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden beschreven onder het artikel “Doeleinden” of dan waarvoor jij toestemming hebt gegeven. Bovendien zullen wij de persoonsgegevens niet langer bewaren in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren, dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

   

  De TU/e Contest publiceert bepaalde gegevens die je in je account of profiel hebt opgenomen op de website www.tuecontest.nl. Deze gegevens zijn toegankelijk voor het openbaar publiek, zoals wordt aangegeven tijdens het aanmeldproces. Ook de informatie die je zelf op de website plaatst, is toegankelijk voor bezoekers, zoals wordt aangegeven tijdens het aanmeldproces In sommige gevallen kun je via de website doorklikken naar websites van derden. Soapbox is niet verantwoordelijk voor de gegevensverwerking of het privacybeleid van deze derden. Ook is Soapbox niet verantwoordelijk voor de eventuele verwerking van jouw openbare persoonsgegevens door andere gebruikers.

   

  De verstrekte gegevens worden bewaard voor minstens de duur van de competitie en een maximale duur van 2 jaar voordat de account- en persoonsgegevens verwijderd worden.


  4. Cookies/Passief verwerkte gegevens

  Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van de websites verstrekt zonder dat je daar misschien bewust van bent. Als je één van onze websites bezoekt of een van onze apps gebruikt verstrek je gegevens aan de TU/e Contest zonder dat je daar misschien bewust van bent. Dit gaat bijvoorbeeld om apparaat gegevens zoals een unieke apparaat-ID, IP-adres, de versie van het besturingssysteem en instellingen van het apparaat dat je gebruikt om toegang te krijgen tot een dienst van de TU/e Contest. Maar ook gebruiksgegevens over de diensten die je gebruikt waaronder het tijdstip, de duur van het gebruik en de inhoud van de dienst.

   

  Op onze en door ons gehoste en beheerde websites wordt gebruik gemaakt van cookies. Dit zijn kleine bestanden die voorkeuren tijdens het surfen onthouden en opslaan op de computer van de Gebruiker. Cookies hebben twee functies. Enerzijds helpen ze de Gebruiker bij het surfen door inlognamen en wachtwoorden te onthouden. Anderzijds zijn er cookies die de websites die een gebruiker bezoekt, registreren en zo een inschatting kunnen maken van de interesses van die Gebruiker.

  De TU/e Contest kan (zelf of op verzoek van haar opdrachtgever: TU Eindhoven) cookies plaatsen voor de volgende doeleinden:

   

  – Om het gebruik van onze websites te analyseren en/of te optimaliseren;

  – Voor het verzenden van gerichte communicatie;

  – Voor het ontplooien van marketingactiviteiten.

   

  Het gebruik van cookies kan worden uitgezet via de browserinstellingen. In dat geval moeten instellingen zoals wachtwoorden en inlognamen wel steeds opnieuw worden ingetypt, waardoor het gebruiksgemak kan verminderen.

   
  5. Google Analytics en YouTube

  Er kunnen tevens (persoons)gegevens worden verwerkt die (rechtmatig) zijn verzameld door Derden waaronder mogelijk ook cookies van Derden, bijvoorbeeld Google Analytics en YouTube. De TU/e Contest maakt gebruik van Google Analytics om anonieme gegevens van de bezoeken op de website bij te houden, deze gegevens worden gedeeld met de University of Technology Eindhoven en de partnerbedrijven. Daarnaast maakt de TU/e Contest gebruik van YouTube om filmpjes af te spelen. Google kan deze informatie aan Derden verstrekken indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Soapbox heeft hier geen invloed op. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van de computer (IP-adres) van de Gebruiker, overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google (www.google.com/intl/nl/policies/privacy) voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics (http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html).

   

  6. Doeleinden

  De doeleinden voor de verwerking van persoonsgegevens van Gebruikers door Soapbox:

   

  – Deelnemers de mogelijkheid te bieden om deel te nemen aan de TU/e Contest en daarvoor een eigen account aan te maken;

  – De mening van de gebruiker peilen voor onderzoek;

  – Het verzenden van nieuwsbrieven met informatie over de TU/e Contest en andere aan Soapbox gelieerde projecten;

  – Het, na toestemming, maken van een koppeling tussen het gebruikersprofiel en de gelieerde partner bedrijven;

  – De content van de chats t.b.v. de kwaliteitsbeoordeling van het profiel en een koppeling tussen student en bedrijf.

   

  7. Verstrekking gegevens aan derden

  Wij stellen de persoonsgegevens niet beschikbaar, tenzij:

   

  – Het gaat om aan Soapbox gelieerde ondernemingen, mits deze relevant zijn voor de gebruikers;

  – Wij hiertoe wettelijk worden verplicht;

  – Hiervoor voorafgaande toestemming is ontvangen van de Gebruiker;

  – Dit noodzakelijk is om de rechten van de Gebruiker of onze rechten te beschermen.

  – De gebruiker zicht aanmeldt voor een TU/e Contest evenement, dan worden de voor-, achter- en projectnaam gedeeld met de partij die het evenement organiseert.

   

  In bovenstaande gevallen worden je persoonsgegevens alleen verstrekt indien de vertrouwelijkheid en beveiliging van de gegevens voldoende wordt gewaarborgd door de ontvanger/Derde(n).

   

  8. Beveiliging

  Soapbox zal passende organisatorische en technische maatregelen treffen ter beveiliging van de persoonsgegevens erop gericht om misbruik, verlies of onregelmatige wijziging ervan te voorkomen.

   

  9. Wijziging of verwijdering van gegevens

  Indien je inzage, wijziging, aanvulling of verwijdering wenst van jouw persoonsgegevens kan dat aangepast worden in het profiel of een schriftelijk verzoek richten naar het hieronder vermeld adres waarop wij binnen vier weken na ontvangst zullen reageren. Bij een verder inzageverzoek zullen wij maximaal de wettelijke kostenvergoeding per verzoek in rekening brengen. Wij zullen binnen vier weken na ontvangst van laatstgenoemd bedrag de inzage geven.

   

  Indien je andere vragen, opmerkingen of klachten hebt over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Soapbox verzoeken we je via de onderstaande contactgegevens contact met ons op te nemen.

   

  10. Wijzigingen

  Wij behouden ons het recht voor om deze Privacyverklaring aan te passen om te kunnen blijven voldoen aan de geldende wet- en regelgeving. In voorkomend geval, zullen wij hiervan melding maken op onze website. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig onze website te raadplegen zodat je steeds op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

   

  11. Contact

  Soapbox, t.a.v. TU/e Contest, Boschstraat 21, 6211 AS, Maastricht Email: info@soapbox.nl I www.tuecontest.nl | www.soapbox.nl

   

  Maastricht, november 2018