• Stu-mobiel
  Category
  Prototype
  Team info

  info Marjolein Hordijk

  info Maximiliaan Morres

  We are looking for: We are currently looking for Dutch speaking students who would like to join our riders team and possibly help us reach more students.

  Contact us!
  Recent votes
  This candidate has already been eliminated

  Stu-mobiel

  The challenge

  STUDENTEN Het is soms oneconomisch om een auto te bezitten als je een universitair student bent. De kosten van de aanschaf van een auto, de kosten om die op de weg te mogen houden en om hem te laten rijden, zijn vaak voor studenten te hoog gegrepen. Het is echter wel leuk om een keer een rit te nemen om niet te lang in het OV te zitten, grotere boodschappen te halen, een film te bekijken of gewoon je hoofd te ontdoen van de stress van de tentamens. SENIOREN Uit interviews met ouderen die activiteiten bij ZuidZorg bezoeken en de directeur van ZuidZorg Extra blijkt dat senioren het openbaar vervoer mijden uit fysieke beperking, maar ook uit angst. Senioren die gebruik maken van de huidige particuliere vervoersaanbieders krijgen te maken met verschillende onzekerheden omtrent hun vervoer van A naar B. Een belangrijke onzekerheid wordt veroorzaakt door de flexibele ophaal-tijd en de instap-tijd na het arriveren van het huidige vervoer. De ouderen voelen zich gehaast wanneer ze worden opgehaald en niet op hun gemak. Daarnaast vinden zij het vervoer onpersoonlijk en zijn de abonnementskosten van de huidige vervoerders voor sommige een te grote drempel. De mobiliteit en daardoor ook de betrokkenheid in de maatschappij van senioren staat onder druk. Het ontbreken van geschikt vervoer leidt ertoe dat steeds meer van hen vereenzamen. Trends die dit proces versterken zijn onder andere een toename van de mobiliteit en digitale verbintenis van de rest van de samenleving. Locatie is ten gevolge van deze processen steeds minder van invloed op de sociale interactie voor de rest van de samenleving. Ouderen blijven hier echter op achter!

  The solution

  stUmobiel biedt senioren een nieuw, flexibel, continuerend, persoonlijk en informele vorm van vervoer! stUmobiel biedt studenten een goedkoop, flexibel, duurzaam, maatschappelijk verantwoorde vorm van vervoer! STUDENTEN stUmobiel stelt deze studenten een (deel)auto to hun beschikking. Studenten ontvangen credits per gereden kilometers voor het vervoeren van ouderen en kunnen deze gebruiken voor privé kilometers. SENIOREN stUmobiel streeft naar een ondersteuning van het behoud van sociaal contact van ouderen en naar het creëren van een duurzaam vervoer-systeem. Dit streven wordt ten eerste bereikt door senioren prettig vervoer te bieden naar activiteiten bij hun in de buurt, waar zij de mogelijkheid hebben om meer leeftijdsgenoten te leren kennen en contacten te kunnen onderhouden. Ten tweede door gebruik te maken van vrijwillige studenten als bestuurders. Juist het grote leeftijdsverschil tussen bestuurder en klant is hier interessant. De betrekking van jonge, studerende individuen is wederom een mogelijkheid tot het creëren van nieuwe sociale interactie.

  Photos
  No photos yet
  Video's
  No videos yet

  This project is being coached by